MATCH INNOVATION SERVICES

Ontdek onze diensten (NL)

Innovation Workshops

De hands-on workshops van PortXL zijn gebaseerd op onze resultaatgerichte methodologie, die al 5 jaar wordt toegepast in onze accelerator programma’s. Tijdens de sessie ontdek je een verscheidenheid aan technologieën, brainstorm je met collega’s en werk je samen met startups aan tastbare use cases. Met als doel om te onderzoeken hoe jouw organisatie innovatiever kosten kan besparen, efficiënter of duurzamer kan zijn. O ja, en het zijn ook altijd sessies die veel energie en fun opleveren!

Pilot Support

Je bent geïnspireerd door een start-up, je ziet kansen voor je bedrijf om een innovatie project te starten, maar hoe pak je dat aan? Een innovatie project starten en snel tot resultaat brengen is niet eenvoudig. Bij PortXL hebben we ons de afgelopen 5 jaar gericht op zowel de begeleiding van start-ups als de bestaande maritieme & logistieke bedrijven om te komen tot betere en snellere samenwerking. Deze ervaring en begeleiding delen we graag met jouw bedrijf in onze pilot support service.

Reports

MATCH by PortXL heeft een bewezen aanpak om bedrijven met een uitdaging en start-ups / scale-ups met een oplossing te koppelen. Wij zijn het eerste en meest succesvolle start-up programma voor de haven in de wereld. In de afgelopen 5 jaar hebben we met succes meer dan 4000 start-ups in de sector gescout en meer dan 1000 bedrijven en hun uitdagingen gematcht met innovatieve en disruptieve start-ups. Dit geeft ons een uniek inzicht in de sector en een netwerk rond innovatie dat ongeëvenaard is.

Discover our services (EN)

Innovation Workshops

PortXL’s hands-on workshops are based on our result-oriented methodology, which has been applied in our accelerator programs since 2015. During the session, you will discover a variety of technologies, brainstorm with colleagues and work with start-ups on tangible use cases. With the aim of researching how your organization can save costs more innovatively, be more efficient, and more sustainable. Get inspired and energized in these sessions!

Pilot Support

You are inspired by a start-up, you see opportunities for your company to start an innovation project, but how do you approach that? Starting an innovation project and quickly achieving results is not easy. At PortXL we have focused over the past 5 years on both guiding start-ups and existing maritime & logistics companies in order to achieve better and faster cooperation. We are happy to share this experience and guidance with your company in our pilot support service.

Reports

MATCH by PortXL has a proven approach to link companies with a challenge and start-ups / scale-ups with a solution. We are the first and most successful start-up program for the port in the world. Over the past 5 years, we have successfully scouted more than 4000 start-ups in the sector and matched more than 1250 companies and their challenges with innovative and disruptive start-ups. This gives us a unique insight into the sector and a network around innovation that is second to none.